Αθηναίων

Submitted by filopodaros on Mon, 02/22/2021 - 13:50

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2021.

Το κείμενο προς έγκριση είναι αυτό.